הוראת התנאי if סי שרפ שיעור 2 if+else

מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 לינואר 2018

להשלים