אנליטית- מציאת משוואת ישר ועוד.. שאלה 1 מתוך מאגר

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 למרץ 2018