שיעור הפוך מהו

אחת הגישות הפדגוגיות המשלבת באופן משמעותי שימוש בסרטונים בתהליך ההוראה בכיתה היא שיעור הפוך.
כאן תמצאו סרטונים העוסקים בגישה - עקרונותיה, יתרונותיה וחסרונותיה.

שיעורים

11:42 אביב צמח, מורה לאזרחות, על "כיתה הפוכה" מאת eduactionforum, הועלה ע"י תום אחי דרור
01:52 מודל הכיתה ההפוכה מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
03:00 שיעור הפוך מהו מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
03:28 why I flipped my classroom מאת Lodge McCammon, הועלה ע"י איתמר בנית
02:56 The Flipped Classroom Model מאת MADDrawProductions, הועלה ע"י איתמר בנית