שיעור הפוך (כיתה הפוכה)

שיעור הפוך (קרוי גם כיתה הפוכה) הוא טכניקה פדגוגית שעיקרה לימוד ראשוני של החומר בבית באמצעות סרטונים על מנת לפנות זמן בכיתה לפעילויות נוספות.
בפרק זה נעסוק במהות הפדגוגייה, יתרונותיה וחסרונותיה, ואופן יישומה.