ריבוע

ריבוע הוא מרובע שזוויותיו ישרות וצלעותיו שוות זו לזו. הוא גם מלבן, מעוין ומקבילית.

שיעורים

03:39 גיאומטריה אוקלידית הגדרת הריבוע מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
08:08 מאיו - תכונות הריבוע מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
08:21 כיתה י גיאומטריה תכונות ריבוע 1 מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:53 כיתה ט - שיעור 05 - מפמ''ר תשע''ד-מרובע שהוא ריבוע מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
09:29 כיתה ט - שיעור 03 - גיאומטריה - ריבוע.wmv מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
13:45 הוכחת ריבוע דרך מעבר ממקבילית ומעוין לריבוע מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
17:43 גיאומטריה : מרובעים - מקבילית וריבועים בצלעותיה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
16:22 כיתה י-גיאומטריה- תרגיל עם ריבוע מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית