סרטונים במתמטיקה

מתמטיקה היא תחום לימודים רחב, העוסק בכמויות, מספרים, מבנה ומרחב.
למתמטיקה שימושים נרחבים בתחומי המדעים ומעבר להם.