גישות היסטוריות לתנועת גופים

פרק זה עוסק בגישותיהם של הוגים מהעת העתיקה לגבי תנועת גופים, ובפרט גישתו של אריסטו ותיאוריית האימפטוס.