סרטונים בפיזיקה

תחום מדעי העוסק בתיאור חוקי הטבע. הפיסיקה עוסקת בין השאר בתנועת גופים, אור, קול וחקר החלל.
עץ הנושאים בפיזיקה בשיעור פתוח מאורגן באופן דומה לתכנית הלימודים לבגרות ברמה של 5 יח"ל.