מבנה הגרעין והכוח החזק

בפרק זה נעסוק בתיאור מבנה הגרעין והכוחות השולטים בו