תהליכים גרעיניים

בפרק זה נעסוק בפליטות אלפא ובטא.\

שיעורים

06:48 התפרקות אלפא מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית