אנרגיית קשר גרעינית

בפרק זה נעסוק בקשר שבין מסה ואנרגיה, ובאנרגיית הקשר הגרעיני הממוצעת.