למידה מבוססת פרויקטים - PBL

בפרק זה תתואר פדגוגיית PBL הניתנת לשילוב מוצלח עם גישת שיעור הפוך.

שיעורים

03:50 סרטון תמציתי על למידה מבוססת פרויקטים (PBL) מאת Buck Institute for Education, הועלה ע"י תום אחי דרור

הדגמות

08:01 תיאור של תיכון בטקסס בו לומדים בשיטת PBL מאת Edutopia, הועלה ע"י תום אחי דרור