סרטון תמציתי על למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

מאת Buck Institute for Education, הועלה ע"י תום אחי דרור בתאריך 16 בפברואר 2015

00:00 - פתיחה
00:23 - הצורך
01:33 - דוגמה תיאורטית