גוונים בתנועות היהודיות

בפרק זה נעסוק בוויכוח בין הציונים: מהי הבעיה העיקרית של היהודים בגולה ומהן הדרכים להתמודדות עמה. בגישות השונות בקרב הציונים בשאלת התרבות ובשאלת דמות החברה שעתידה לקום בארץ-ישראל. בנוסף, נגע ב'בונד' כתנועה לאומית יהודית: יעדים, דרכי פעילות והמחלוקת בין הציונים לבין הבונדיסטים.

שיעורים

07:07 הוויכוח בין הציונים על דמות החברה בארץ מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית