שימוש באקסל

בפרק זה נעסוק באקסל ככלי לעיבוד נתוני ניסוי: הזנת נתונים שרטוט תרשימים קו מגמה שגיאות מדידה

שיעורים

08:16 גרף אקסל 2016 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית