תכנת tracker

בפרק זה נלמד כיצד להשתמש בתכנת tracker לניתוח נתונים מסרטון