בראשית ל"ט

בפרק זה נלמד את ספר בראשית פרק ל"ט

שיעורים

03:28 'סימנים' - בראשית פרק לט מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:00 עונה 2 - יוסף ואשת פות מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית