סרטונים בתנ"ך

בתכנית הלימודים בתנ"ך מופיעים סרטונים על פי תכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך בחינוך הממלכתי