בראשית מ'

בפרק זה נלמד את ספר בראשית פרק מ'

שיעורים

03:30 'סימנים' בראשית פרק מ מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית