בראשית מ"ג

בפרק זה נעסוק בספר בראשית מ"ג

שיעורים

14:26 בני-יעקב יורדים שנית למצרים, הפעם עם בנימין מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:14 'סימנים' - בראשית מג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית