בראשית מ"ג

בפרק זה נעסוק בספר בראשית מ"ג

שיעורים

03:14 'סימנים' - בראשית מג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית