בראשית מ"ה

בפרק זה נעסוק בספר בראשית פרק מ"ה

שיעורים

10:38 יוסף מתוודה לאחיו ומאיץ בהם לשוב לכנען מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:14 'סימנים' - בראשית מה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית