בראשית מ"ה

בפרק זה נעסוק בספר בראשית פרק מ"ה

שיעורים

03:14 'סימנים' - בראשית מה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית