בראשית מ"ח

בפרק זה נעסוק בספר בראשית פרק מ"ח

שיעורים

03:03 'סימנים' בראשית פרק מח מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
09:21 יעקב מעדיף את אפרים הצעיר על פני מנשה הבכור. מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית