בראשית מ"ח

בפרק זה נעסוק בספר בראשית פרק מ"ח

שיעורים

03:03 'סימנים' בראשית פרק מח מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית