בראשית נ'

בפרק זה נעסוק בספר בראשית פרק נ'

שיעורים

03:02 'סימנים' - בראשית נ מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית