תהלים ח'

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים ח'

אחר

00:59 מה פירוש המילה גִּתִּית? תהלים פרק ח מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

01:23 Tehilim 8 - תהלים ח מאת Elie Malka, הועלה ע"י איתמר בנית