תהלים קכ"א

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים קכ"א

שיעורים

18:00 תהילים פרק קכא'- דודי זינגר מאת בגרות בתנך ממד המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית