תהלים קכ"א

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים קכ"א

שיעורים

29:06 תהלים מזמור קכא- על הפרק היומי עם דניאל שרשבסקי מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
18:00 תהילים פרק קכא'- דודי זינגר מאת בגרות בתנך ממד המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית