תהלים קכ"ח

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים קכ"ח

שיעורים

01:31 תהלים מזמור קכח מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
31:46 הדרך אל האושר: תהלים מזמור קכח מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

01:15 מהיכן הגיע הטיפ למלצר? תהלים קכח מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

00:49 תנ״ך - תהילים - פרק קכח׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית