פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 1989

פתרון שאלון 1989 במכניקה

פתרונות תרגילים

06:06 בגרות 1989 שאלה 2-תנע וקטורי מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית