צורנים תחיליים

בפרק זה נעסוק בצורנים המשפיעים על תחילתה של מילה