גזירה קווית

בפרק זה נעסוק בגזירה קווית - יצירת מילים ממילה קיימת עם תוספת.