הצורות התקינות בפועל

בפרק זה נעסוק בתקינות בכתיבת פעלים