תקינות

בפרק זה נעסוק בשימוש תקין בשפה - פעלים, מילות יחס, נטיות ועוד.