תורשה, רפואה וחברה

לגנטיקה השלכות מרחיקות לכת על תחומים שונים בחיינו. בפרק זה ניגע במספר תחומים בולטים בהם הגנטיקה מהווה מרכיב מרכזי.