התא - מבנה ותפקוד

התא הוא היחידה הבסיסית של היצורים החיים.