חוקי ניוטון. מורה-צבי

מאת Grigori Gordin, הועלה ע"י צבי גורדין בתאריך 16 באוקטובר 2014

סקירה פשוטה של שלושת חוקי ניוטון.

0:24- חוק ראשון
1:29- חוק שלישי
2:40-חוק שני
4:40-סיכום