תנועה הרמונית - משוואת התנועה

By dan steinitz, uploaded by דן שטייניץ on 1 פברואר 2015

משוואת התנועה בתנועה הרמונית
פתרון המשוואה הדיפרנציאלית של התנועה ההרמונית
יאסא25