בגרות 2010 שאלה 3 תנע

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוקטובר 2017

להשלים