״הים ביני ובינך״ - חלק שני ואחרון

מאת Dalit Shapira, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018