הים ביני ובינך

בפרק זה נלמד על השיר - הים ביני ובינך של רבי שמואל הנגיד

שיעורים

05:25 הים ביני ובינך – שמואל הנגיד | הכנה לבגרות בספרות מאת מוצלח - הכנה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
08:56 הים ביני ובינך - אנקורי מאת אנקורי בגרות בספרות, הועלה ע"י איתמר בנית
13:25 ״הים ביני ובינך״ - חלק שני ואחרון מאת Dalit Shapira, הועלה ע"י איתמר בנית
02:01 הים ביני ובינך מאת גלית הרשקוביץ, הועלה ע"י איתמר בנית
05:08 הים ביני ובינך / שמואל הנגיד מאת תמי רובסון, הועלה ע"י איתמר בנית