הים ביני ובינך

מאת גלית הרשקוביץ, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018