לבדי- ביאליק

מאת TV ספרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018