יעל - לא זכיתי באור מן ההפקר

מאת Yael Minster, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018