בגרות מכניקה 2010 4

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בינואר 2019