לומדים בים!!! נתן אלתרמן- ירח

מאת TV ספרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019