שירי נתן אלתרמן

שירי נתן אלתרמן

שיעורים

15:46 לומדים בים!!! נתן אלתרמן- ירח מאת TV ספרות, הועלה ע"י איתמר בנית
'ירח', מאת נתן אלתרמן, שיעור ספרות עם המורה מאור ת מאת ספרות שמחה, הועלה ע"י איתמר בנית
07:43 ירח נתן אלתרמן - סיכום בתמונות מאת תמי רובסון, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:06 על נתן אלתרמן ויצירתו - בקצרה מאת תמי רובסון, הועלה ע"י איתמר בנית