ליבי במזרח – יהודה הלוי | הכנה לבגרות בספרות

מאת מוצלח - הכנה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019