רבי יהודה הלוי

בפרק זה נעסוק בשירי רבי יהודה הלוי, שחי וכתב ובתחילת האלף השני בספרד