יחזקאל לז 1-14

מאת לירן נעמת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019