יחזקאל פרק לז'1 חזון העצמות היבשות- דודי זינגר

מאת בגרות בתנך ממד המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019