התחיינה העצמות האלה? (יחזקאל לז) ד"ר רחלי עופר

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019