יחזקאל, ל"ז - חזון העצמות היבשות וחזון 2 העצים

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019